088-299 20 24

Home

Wat is Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ)?

De behandeling door  een psycholoog is bedoeld voor mensen die psychische problemen ervaren en er zelf niet uitkomen. Men kan het moeilijk hebben met zichzelf of met de omgeving. De hulp is toegankelijk voor een breed publiek. Het traject kan bestaan uit een advies, behandeling of verwijzing, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen.

Voorbeelden van klachten

  • Bij adolescenten: gedragsproblemen, somberheid, faalangst, sociale angst, rouwproblemen,
    scheidingsproblematiek, studieproblemen en identiteitsproblemen.
  •  Bij volwassenen: depressieve en angstklachten, overspannenheid en burn-out, onverklaarde lichamelijke klachten, relatie- en gezinsproblemen, rouwproblemen, trauma’s, werk- en studieproblemen, en klachten op het gebied van slapen en seksualiteit.