Home

Welkom bij Reijzer Psychologen

Onze praktijk is gevestigd in Amsterdam Zuidoost waar wij ruim 20 jaar mensen behandelen met uiteenlopende klachten. Centraal binnen onze behandelingen staat een persoonlijke benadering. Wij bieden behandelingen binnen de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ).

De praktijk wordt geleid door José Reijzer. Zij is geregistreerd als eerstelijnspsycholoog en gezondheidszorgpsycholoog. Zij is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Tevens staan zij geregistreerd in het visitatie register van de LVVP. Doortje van Unen is werkzaam in de praktijk en aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Wat is Basis Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ)?

De behandeling is bedoeld voor mensen die psychische problemen ervaren en er zelf niet uitkomen. Men kan het moeilijk hebben met zichzelf of met de omgeving. De hulp is toegankelijk voor een breed publiek. Het traject kan bestaan uit een advies, behandeling of verwijzing, afhankelijk van de aard en de ernst van de problemen.

Voorbeelden van klachten die wij behandelen:

  • Bij jongvolwassenen: gedragsproblemen, somberheid, faalangst, sociale angst, rouwproblemen, scheidingsproblematiek, studieproblemen en identiteitsproblemen.
  •  Bij volwassenen: depressieve en angstklachten, overspannenheid en burn-out, onverklaarde lichamelijke klachten, relatie- en gezinsproblemen, rouwproblemen, trauma’s, werk- en studieproblemen, en klachten op het gebied van slapen en seksualiteit.

 

José Reijzer en Doortje van Unen