088-299 20 24

Belangrijke informatie

De Zorgverzekering

Vanuit de basis verzekering heeft iedereen recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De behandeling valt onder het eigen risico. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid het eigen risico gespreid te betalen.Wij hebben een contract voor de basis GGZ met de volgende zorgverzekeraars: klik hier voor de volledige lijst.

Hoeveel behandelingen er door de zorgverzekeraar worden vergoed, hangt mede af van de ernst van uw klachten. Er is hiervoor een onderverdeling gemaakt in Kort, Middel, Intensief of Chronisch, elk met een bijbehorende behandelduur. Blijkt gedurende de behandeling dat u een langere behandelduur nodig heeft dan oorspronkelijk is vastgesteld, dan kan de psycholoog in overleg met de huisarts een nieuwe verwijzing vragen en de duur veranderen, zodat u verzekerd blijft van behandeling. Mocht de behandeling van uw probleem niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan moet u de behandeling zelf betalen.

Wat u moet weten

  • Verhindering van de afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren door te geven, anders wordt een bedrag van € 50,-  in rekening gebracht.
  • De gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek is 5 weken (31-07-2020).
  • Voor patiënten die zelf betalen en geen aanspraak maken op de zorg verzekering wordt een tarief van € 100,- per consult gehanteerd.
  • Mocht het contact of de behandeling om wat voor reden dan ook niet naar uw zin zijn, dan kunt u dat met de psycholoog bespreken, of anders met uw huisarts. Onze praktijk valt onder het klachtenreglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.lvvp.info).
  • Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en uw privacy is gewaarborgd. Alleen de huisarts wordt, met uw goedvinden, op de hoogte gesteld.
Ons privacy beleid is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor verdere informatie over ons privacy beleid zie de links hieronder.

Privacystatement José Reijzer (Klik hier voor het bestand)