Belangrijke informatie

De Zorgverzekering

Vanuit de basis verzekering heeft iedereen recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De behandeling valt onder het eigen risico. De meeste zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid het eigen risico gespreid te betalen. Wij hebben een contract voor de basis GGZ met de volgende zorgverzekeraars: klik hier voor de volledige lijst.

Vanaf 2022 geldt een nieuw vergoedingssysteem, het Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat u vanuit uw basisverzekering recht hebt op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ, op voorwaarde dat de verwijsbrief van uw huisarts een diagnose bevat die voor vergoeding in aanmerking komt. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Het eigen risico voor 2024 is € 385,-. U ontvangt maandelijks een gespecificeerde nota van uw zorgverzekeraar over de in die maand geleverde diensten van onze praktijk.

Wij hebben voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wel kan het zijn dat in de loop van het jaar het door enkele zorgverzekeraars opgelegde omzetplafond, is bereikt.

Mocht de behandeling van uw probleem niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan moet u de behandeling zelf betalen. Ook is het mogelijk om de behandeling zonder tussenkomst van uw zorgverzekering, zelf te betalen. U kunt voor verdere informatie contact met ons opnemen.

Wat u moet weten

  • Verhindering van de afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren door te geven, anders wordt een bedrag van € 50,-  in rekening gebracht.
  • De gemiddelde wachttijd voor een intakegesprek is 12 weken (03-06-2024).
  • Voor patiënten die zelf betalen en geen aanspraak maken op de zorg verzekering wordt een tarief van € 110,- per consult gehanteerd.
  • Het is mogelijk om online consults te hebben.
  • Mocht het contact of de behandeling om wat voor reden dan ook niet naar uw zin zijn, dan kunt u dat met de psycholoog bespreken, of anders met uw huisarts. Onze praktijk valt onder het klachtenreglement van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (www.lvvp.info).
  • Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om en uw privacy is gewaarborgd. Alleen de huisarts wordt, met uw goedvinden, op de hoogte gesteld.

Spoed 

Voor spoedgevallen buiten kantoortijden kunt u contact opnemen met uw (vervangende) huisarts, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.

Kwaliteitsstatuut

Voor ons Kwaliteitsstatuut zie de link hieronder.
Kwaliteitsstatuut José Reijzer (Klik hier voor bestand)

Privacy beleid 

Ons privacy beleid is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor verdere informatie over ons privacy beleid zie de link hieronder.
Privacystatement José Reijzer (Klik hier voor het bestand)